Ordinært årsmøde 2020 i Judo Danmark
Tidspunkt
13.06.2020 kl. 10.00 - 13.06.2020 kl. 18.00
Sted
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Beskrivelse

Indkaldelse til ordinært årsmøde 2020 i Judo Danmark

Til Judo Danmarks klubber: Århus d. 28/01 2020.

Hermed indkaldes 1. gang til ordinært årsmøde 2020, ifølge Judo Danmarks love og Dansk Judo og Ju-Jitsu Unions love.

Mødet afholdes lørdag d. 13. juni 2020 kl. 10.00

Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 4326 2626

Dagsorden ifølge lovene:

1. Kontrol af repræsentanter

2. Valg af dirigent
3. Behandling af beretning
4. Behandling af regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af tillidsposter
7. Eventuelt

Følgende er på valg ifølge vedtægterne:

Post Navn Periode Modtager genvalg ?

Formand Søren Studsgaard 2 år Ja
Formand, Eliteudvalget Alexander Bakke 2 år Ja
Formand, Breddeudvalg Flemming O. Jensen 2 år Ja
Formand, Gradueringsudvalg Lars Maagaard 2 år Ja
Eliteudvalget Lars Pedersen 2 år Ja
Stævneudvalg Lasse Hildingberg 2 år Ja
Dommerudvalg Steen Demant 2 år Ja
Kommunikationsudvalg Marianne N. Fredborg 2 år Ja
Kommunikationsudvalg Mathias Krabholm 2 år Ja
Gradueringsudvalg Marcus Hannerz 2 år Ja
Mastersudvalg Karsten Kaspersen 2 år Ja

Forslag til behandling på årsmødet, som kræver lovændringer, skal være formand Søren Studsgaard i hænde senest d. 1. april 2020 på mail s.studsgaard@judo.dk.

Forslag til kandidater skal være formanden i hænde senest d. 10. maj 2020.

Tilmelding til årsmødet skal ske via DJU portalen

I forbindelse med årsmødet vil Judo Danmark gerne invitere 2 repræsentanter fra hver klub til frokost d. 13. juni kl. 12.00. Tilmelding til møde og frokosten sker via DJU Portalen senest den 6.juni. 2020.

Hvis der ønskes overnatning, bestilles værelser direkte til hotellet.

Det er mit håb at så mange som muligt møder op og præger udviklingen i Judo Danmark.

På Judo Danmarks vegne,

Søren Studsgaard FormandHillerød Judoklub